historia

Mer än 130 år i branschen

Blomqvists Bageri är ett över 130 år gammalt anrikt bageri som startades 1885 av Wilhelm och Augusta Blomqvist. Från att vid starten ha varit ett bageri med försäljning i samma lokaler har bolaget idag utvecklats till en bagerianläggning på drygt 2 000 m2 belägen i centrala Munkedal i Bohuslän. Sedan 2006 har produktionen mer och mer inriktats på att utveckla och tillverka smörgåstårtbottnar. Detta med fokus på kundernas allt högre kvalitetskrav och önskemål.

Vår affärsidé

Vi skall erbjuda ett kvalitetssortiment av smörgåstårtbottnar och vara ledande i landet på
att utveckla produktområdet. Detta innebär en profilering av vårt varumärke där kvalitet,
leveranssäkerhet och trygghet utgör kärnvärden. Detta skall åstadkommas genom aktiv
produktutveckling, kontinuerlig och tydlig marknadsinformation och utveckling av vår personal
för att möta marknadens krav i ett långsiktigt perspektiv.

Kvalitets- & produktpolicy

Blomqvist Bageri har en ständig kvalitets- och produktutveckling. Närkontakten med våra kunder är viktig för oss i vår långsiktiga strategi för att uppfylla kundens önskemål och behov. Vi har tagit bort tillsatser och E-nummer. Våra kunder vill ha så ”rena” produkter som möjligt, samtidigt underlättar det för allergiker.

Vi är certifierade enligt standarden IP-Livsmedel. Det gör att vi kan leverera till samtliga butikskedjor och tillverkare av smörgåstårtor.