Mer än 120 år
i branschen

A. Blomqvists Bageri är, genom sina mer än 120 år i bageribranschen, fyllt av erfarenhet och kunnande.

Redan 1885 startade Wilhelm och Augusta Blomqvist sitt bageri och som fjärde generation i familjen Blomqvist har nu Thomas Blomqvist tagit över bageriet.

A. Blomqvists Bageri har under de senaste 30-40 åren varit en betydande leverantör av dagsfärskt bröd till dagligvaruhandeln i regionen. När Thomas övertog verksamheten den 1 januari 2006 kände han emellertid att det var dags att förnya inriktningen. Detta har sedermera resulterat i att A. Blomqvists Bageri under 2006 avyttrat sin affärsverksamhet inom dagligvarubrödet till att i framtiden ha huvudinriktningen på att vara en industriell leverantör till andra aktörer inom livsmedelsbranschen.


Blomqvist Bageri AB
Strömstadsvägen 9
455 30 Munkedal

Telefon 0524-189 80
Fax 0524-102 36
info@blomqvistbageri.se

LOGGA IN